Religia a aborcja

Spostrzeżenie, że najbardziej zdecydowanie sprzeciwiają się prawu do aborcji te wyznania, które odmawiają równości kobietom, wydaje się niemal zbyt banalne, aby o nim wspominać. Poza paroma wyjątkami kobiety nie są w nich dopuszczone funkcji kapłańskich, a nawet jeśli są, to przywództwo pozostaje niekwestionowanie w męskich rękach, podobnie jak oficjalne interpretowanie świętych tekstów i tradycji. Jak […]